Vad kan man få hjälp med?

www.kristiinanyman.se

 

 

Man kan söka hjälp för många olika svårigheter hos en psykoterapeut. Ibland kan det vara lätt att formulera vad man vill ha hjälp med men ibland är det mer diffust. Under de första samtalen undersöker vi och tydliggör tillsammans vilka symtom och svårigheter du upplever - förutom att kartlägga din nuvarande livssituation och bakgrund - och formulerar sedan ett mål och upplägg för behandlingen. Under dessa samtal har du dessutom en möjlighet att känna efter hur det är att träffa mig och för oss båda att bilda oss en uppfattning om ifall vi kan arbeta tillsammans på ett sätt som passar dig.

 

En psykoterapeutisk behandling brukar vanligtvis ske på regelbundna tider, oftast 1 ggn/v och längden kan vara alltifrån några samtal upp till ett år eller längre beroende på dina svårigheter och mål med terapin.

 

Några vanliga skäl till att människor söker hjälp hos mig är:

 

Att ha råkat ut för någon form av förlust, separation eller händelse som varit känslomässigt svår att hantera. Då kan krissamtal eller traumabearbetning vara ett sätt att komma vidare med livet på ett bra sätt igen.

 

Andra har upplevt mer långvariga svårigheter i nära relationer. Att få bättre kontakt med sina känslor och behov, att bli bättre på att hantera och kommunicera dem till andra, att ta plats eller våga säga nej i relationer kan vara möjliga områden att arbeta med i en psykoterapi.

 

När vi mår dåligt psykiskt kan detta ta sig uttryck i olika symtom som begränsar vårt vardagsfungerande på olika sätt. Stress- och depressionsymtom såsom sömn- och koncentrationssvårigheter, irritabilitet och nedstämdhet är vanliga vid exempelvis en långvarigt påfrestande arbets- eller livssituation. Då kan det vara en hjälp att tillsammans reda i vad som är möjligt att påverka och på vilket sätt. Ångest, undvikandebeteende, social hämning eller olika former av självdestruktivt beteende är andra exempel på symtom som man kan lära sig förstå och hantera bättre genom en psykoterapeutisk samtalskontakt.

 

Man kan även gå i samtal för att ventilera existentiella funderingar, stanna upp och reflektera, kanske omorientera sig och hitta en ny plattform i livet.

 

kristiinanyman.se © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use