Om mig

www.kristiinanyman.se

 

 

Jag är legitimerad psykolog med psykodynamisk inriktning vid Göteborgs universitet men har genom åren skaffat mig både utbildning och erfarenhet av ett flertal olika arbetssätt som jag anpassar beroende på vem jag möter i samtal, formen på svårigheterna, terapins längd och fas i terapiarbetet. Det gemensamma för inriktningen på min vidareutbildning till legitimerad psykoterapeut vid Stockholms Akademi för PsykoterapiUtbildning (SAPU) och för de mer avgränsade, kompletterande terapimetoder som jag skaffat mig genom åren t ex mentaliseringsbaserad terapi (MBT), affektfokuserad korttidsterapi och interpersonell terapi (IPT), är den relationella inriktningen (se länkar för mer info).

 

Relationell psykoterapi är ett samlingsnamn för terapimetoder där man lägger stor vikt vid det som sker här och nu - såväl i din vardag, i själva mötet mellan dig och psykoterapeuten och vid de känslor som väcks av att tala om svåra saker. Din livshistoria finns med som en viktig bakgrund för att förstå de handlingsmönster och förväntningar som formar ditt fungerande i relationer och ditt mående idag. Relationell psykoterapi har inslag av både psykodynamiska och kognitiva arbetssätt och är på så sätt integrativ till sin karaktär, men det är mötet mellan dig och din terapeut som är det viktiga – inte tekniken eller metoden i första hand. En trygg relation är en förutsättning för att våga tänka på, kännas vid och tala om sådant som är svårt. En relationell psykoterapeut är en empatiskt närvarande samtalspartner som stundtals kan vara ganska aktiv i sitt förhållningssätt men också mer lyssnande beroende på vad relationen och situationen kräver.

 

Den teoretiska referensramen för relationell psykoterapi är från början brittisk objektrelationsteori tillsammans med modern anknytningsteori, affektteori och neurovetenskap.

 

Efter min psykologexamen -00 har jag arbetat i 13 år inom landstingets vuxenpsykiatriska öppenvård med utredning, diagnostisk bedömning och psykoterapeutisk behandling både individuellt och med grupper. Parallellt har jag på deltid samarbetat bland annat med privat företagshälsovård och försäkringsbolag, där jag stått för den psykoterapeutiska behandlingen i olika ärenden. Dessförinnan har jag erfarenhet av arbete inom vården sedan slutet på 1980-talet.

 

Sedan 2013 arbetar jag heltid som privatpraktiserande psykoterapeut med individuell psykoterapi, utbildningsterapi, psykoterapihandledning till yrkesverksam behandlingspersonal och till psykologstudenter under utbildning. Jag är även mentor för specialistkollegiegrupper inom ramen för Specialistutbildningen för psykologer, som Sveriges Psykologförbund anordnar. Själv är jag utbildad specialist inom område klinisk psykologi.

 

 

 

kristiinanyman.se © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use